Selasa, 24 November 2009

Nama Nama Wayang kulit

Nama-nama wayang dalam Mahabharata

Abimanyu, Resi Abyasa, Antareja, Antasena, Arjuna, Aswatama, Baladewa, Basupati, Basudewa, Bhisma, Bima, Burisrawa, Cakil, Citraksa, Citraksi, Citrayuda, Citramarma, Damayanti, Drona (Dorna), Drestadyumna, Destarastra, Drupadi, Durgandana, Durmagati, Dursala (Dursilawati), Dursasana, Dursilawati, Doryudana (Suyudana), Drupada, Ekalawya, Gatotkaca, Gandabayu, Gandamana, Gandawati, Indra, Janamejaya, Jayadrata, Karna, Kencakarupa, Kretawarma, Krepa, Kresna, Kunti, Madrim, Manumayasa, Matswapati, Nakula, Nala,Niwatakawaca, Pandu Dewanata, Parasara, Parikesit, Rukma, Rupakenca, Sadewa, Sakri, Sakutrem, Salya, Sengkuni, Sanjaya, Santanu, Setyajid, Setyaboma, Satyaki, Sanga-sanga, Satyawati, Srikandi, Sembadra, Tirtanata, Kuru Seta, Udawa, Utara, Wratsangka, Wesampayana, Widura, Wisanggeni, Yudistira, Yuyutsu


Nama-nama judul / lakon wayang kulit
Lahirnya Parikesit, lahirnya Dasamuka, lahirnya Wisanggeni, Gatotkaca Lahir, Pandu Swargo, Kresna Duta, Brubuh Ngalengka, RabinePremadi, Salya Gugur, Bisma Gugur, Doryudana Gugur, Bathara Wisnu Krama, Bathara Brama Krama, Lahirnya Batahara Gana, Murwa Kala, Lahirnya Bathara Kala, Manik Maya / Jagad Ginelar, Bimo Bungkus, Bimo Suci, Petruk dadi Ratu.


Lakon Wahyu menceriterakan mengenai keberuntungan seorang kesatria yang mendapatkan anugerah dari dewata karena kesucian hatinyadalam memaknai setiap cita-citanya. Lakon wahyu yang paling terkenal yakni Wahyu Makutharama. Lakon wahyu ini sangat banyak dantergolong paling disukai masyarakat penggemar wayang. Karena sifatnya yang ringan, banyak humor, berpetuah, dan ramai dalam sajian, serta diyakini akan membawa berkah kebaikan pada penanggap pasca mengadakan pergelaran wayang.

Copyright (c)2009 ERGE
Powered by: wen.ru